Okkult rúnakör

Okkultizmus

Az okkultizmus képessé tesz szertartások elvégzésére, grimoire, fókusztárgy és tekercsek használatára. Az okkultista a misztériumok beavatottja. Elkötelezett kutatása eredményeképpen olyan titkos tudásra tett szert, amely felnyitotta a szemét, az avatatlanok hozzá képest vakon járnak a világban, nem értik, mi történik benne valójában. 

 Szakrális ritualizmus

A szakrális ritualizmus gyakorlói sokban megegyeznek az okkultistákkal; ők is képesek szertartások, grimoire használatára, ismerik az anyagi valóságon túli birodalmak, legendák titkait, de a magányos kutakodás helyett valamilyen istenség, magasabb erő követői, szolgálói. Hittel, meggyőződéssel élnek a rájuk bízott tudással és hatalommal, amelynek elveit meg akarják tanítani társaiknak, őket a megfelelő útra terelni. Papok, hívők, szertartásokat végző, isteneket imádó közösségek tagjai, vezetői, hatalmukat követőik, társaik hitéből istenségeik támogatásából nyerik. 

Jelenleg a korábbiakhoz hasonló (például nekromanta, boszorkánymester, vagy mozaikmágus) mágia nincs Sindeonban. Természetesen az nem kizárt, hogy aki keres, talál.

Aktuális
Rendezvényeink