Mesterember rúnakör

Mesterember rúnakör

Ezeknek a rúnáknak a hordozói olyan karaktereket jelenítenek meg, akik fizikai munkákban képzett mesteremberek. Erdő, mező, hegy és völgy: ez az igazi terepük. Bár nem katonák, de fizikailag erősek, és igen jól forgatják mesterségük eszközeit, amik természetesen harci eszközként is megállják a helyüket. Íjaikkal pontosan céloznak, kést, baltát, lándzsát rutinosan használnak. A földesúr közel áll a földhöz, magáénak érzi, egy a birtokával. Ismeri az állatok és a növények titkait, megbecsüli és megvédi uradalmát. A kovács az a mesterember, akinek munkája legalább annyit számít a harcban, mint a fegyveresek rátermettsége. Kovácsmunka a kard, a páncél, és minden hasonló, nem csoda, hogy e mesterség gyakorlói közel állnak a harcosokhoz, a fegyveresek nagy becsben tartják őket. A vadász gyakran kóborol olyan területeken, amelyet nem érintett emberi kéz, ismeri az utakat, ösvényeket, az erdő növényeit és állatait. Ismeri az állatokat, képes elejtésükre, de tiszteli a zsákmányt, és ügyel arra, hogy erdeiben a vadak nagy számban és békében élhessenek. Mesterien bánik íjával, az elegáns fegyverrel, mellyel gyorsan és pontosan elérheti célját, anélkül, hogy vad küzdelembe bonyolódna. 

 1. Rúna: Mesterember – Támadógyűrű

Az első rúna, mely azt jelenti, hogy karaktered a mesterségeknek szenteli életét. Bár csak nagyon alap szinten, de mindenhez ér: be tudja fűteni a kovácsműhely kohóját, eligazodik a vadonban, tudja mi az év rendje a gazdaságban, ki tud termelni nyersanyagokat. 

 1. Rúna: Erdőjáró vagy Kovácsinas 

Alapvető különbség kettejük között, hogy ki hol érzi otthonosan magát: az erdőn-mezőn, vagy egy műhelyben. 

 

 • Erdőjáró (nem jár gyűrű)

 

A második körben választható két rúna egyike, amennyiben a karakter rendelkezik az alap mesterember rúnával. Az erdőjáró leginkább a vadonban érzi jól magát. Nagy valószínűséggel bejárta már a birodalom ismertebb erdejeit, látta jellegzetes vadait, melyek közül néhányat íjával el is ejtett.

Bár lassan, de képes előállítani saját íját és nyílvesszőit. 3 naponta egy íjat és naponta 1 faragott nyílvesszőt készíthet, mely 1 gyűrűnyi sebzést okoz találatkor.

 

 • Kovácsinas (nem jár gyűrű)

 

A második körben választható két rúna egyike, amennyiben a karakter rendelkezik az alap mesterember rúnával. A kovácsinas már megszokott arc a kohóban, azonban még csak valamely neves mesterember keze alá dolgozik, legfeljebb egyszerűbb eszközöket állít elő.

Egyszerű szerszámokat – kés, kalapács – képes készíteni, napi 1 gyűrű mennyiségben. 

  1. Rúna: Gazda vagy Vadőr vagy Ötvös

 

 • Gazda – Védőgyűrű

 

A három harmadik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik erdőjáró rúnával. A gazda a birtokok igazi felügyelője, tisztában van a terményhozam befolyásolásához szükséges intézkedésekkel, ahogyan azzal is, hogyan kontrollálja a területén élő kisvadakat. Képes 1 gyűrűt sebző csapdából napi 2-t állítani, valamint plusz két nyílvesszőt (erdőjáró rúnával napi 3). 

 

 • Vadőr – Támadógyűrű

 

A három harmadik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik erdőjáró vagy kovácsinas rúnával. A vadőr az erdők avatott ismerője, hogy a vadállományt szabályozza. Rendszeres résztvevője a királyi vadászatoknak, hol helyismeretével, íjásztudományával tűnik ki a tömegből.

Sok mindenhez ért, csapdákat állíthat, íjat vagy nyilat készíthet, de más hasznos eszközöket: baltát és lándzsát is. Egy nap csak egy dologgal tud foglalatoskodni az alábbiakban leírtakból! 

Képes 1 gyűrűt sebző csapdából egyet létrehozni. Az íjkészítésben jeleskedik, képes kétnaponta egy íjat előállítani, melyhez naponta egy jól megmunkált nyílvesszőt is készíthet, mely 1 gyűrűt sebez sikeres találat esetén. Amennyiben erdőjáró is, összesen 2 nyílvesszőt készít naponta. Képes eszközszerű fegyverek, lándzsa és balta készítésére, napi 1 gyűrű mennyiségben. Ez összeadódik a kovácsinas napi 1 gyűrűjével, tehát egy kovácsinas napi 2 gyűrűnyi fegyvert állíthat elő – akár kést, akár baltát. 

 

 • Ötvös – Védőgyűrű 

 

A három harmadik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik kovácsinas rúnával. Az ötvös szinte csak a fémek megmunkálásával foglalatoskodik. Már önállóan dolgozik a kohóban, képes egyszerű, de használható fegyverek előállítására.

Egykezes kardokat és legfeljebb kétgyűrűs páncélokat készíthet, napi plusz 2 gyűrűnyit.

  1. Rúna: Földesúr vagy Vadász  vagy Fegyverkovács vagy Páncélkovács

 

 • Földesúr – Védőgyűrű

 

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik gazda rúnával. A Földesúr Sindeon birodalmának legínycsiklandóbb falatait varázsolja naponta háztartása asztalára, és ellátja a királyi kincstárat (meg háza népét) finomságokkal – sörrel, borral, édességekkel.

 

 • Vadász – Nem jár gyűrű

 

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik gazda vagy vadőr rúnával. A vadász a hegyek erdők igazi mestere, ismeri a legeldugottabb ligeteket is, melyek mesés vadaknak adnak otthont. Mesteri íjász, ki bizonnyal fényes győzelmet arat minden királyi célbalövő versenyen.

Képes naponta plusz 3 vesszőt előállítani, és 1 íjat elkészíteni, és kétszer annyit sebez vesszőivel, mint képzetlenebb társai, amennyiben a találat sikeres volt.  

 

 • Fegyverkovács – Támadógyűrű

 

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik ötvös vagy vadőr rúnával. 

Bármilyen fegyvert el tud készíteni, napi 2 gyűrű mennyiségben (ez hozzáadódik a korábbi rúnák által biztosított gyűrűkhöz). Sindeon Királyságának legjobb fegyvereit adják, tisztelet övezi őket a kardforgatók körében és busás árakat szabhatnak a kereskedőknek, akik háromszoros áron adják tovább a csodás szablyákat, kardokat, baltákat, lándzsákat, vagy bármit, mit a fegyverkovács megálmod és két kezével elkészíti. 

 

 

 • Páncélkovács – Védőgyűrű

 

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik ötvös rúnával. A páncélkovács a kohó megbecsült tagja, a harcban védelemre használható páncélok, pajzsok készítésének szakavatott mestere. Amennyiben szükséges, ő maga is meg tudja védeni magát, azonban hasznosabb, ha hagyják, hogy űzze mesterségét.

Bármilyen páncélt el tud készíteni, napi 2 gyűrű mennyiségben (ez hozzáadódik a korábbi rúnák által biztosított gyűrűkhöz).

Aktuális
Rendezvényeink