Kardforgató rúnakör

A kardforgató rúna képzett fegyverest jelöl, akinek van harci vagy kiképzési tapasztalata, jó fegyverforgató. Minél több rúnát költ valaki ebbe a rúnakörbe, annál inkább csak a harcnak élő karaktert jelent. Aki ilyen, mindig készen áll arra, hogy erővel válaszoljon egy helyzetre, éber marad, hogy megvédhesse magát. Valószínűleg szeret fegyvert hordani, karban tartja, és mindig kéznél. Nem fél a harctól, járatos az ilyen helyzetekben. Hozzá van szokva, hogy fegyverrel szerezzen érvényt akaratának, közösségében és a mindennapokban is harcosként működik és viselkedik. 

Ismer különleges harci képzettségeket, ezeket naponta egyszer használhatja. 

 1. Rúna: Kardforgató – támadó / védőgyűrű választható

Az első rúna, mely azt jelenti, hogy karaktered tanult harcolni. Még csak tanulja a kardforgatást, de már dönthet, inkább támadó avagy védekező harcban kíván jártasnak lenni – ezen döntés apróságnak tűnhet, de meghatározza további pályáját, hiszen tradícionálisan inkább a harcosok, orvgyilkosok azok, kik csatában a támadásra, míg a lovagok, kik védekezésre fókuszálnak.

Ehhez még nem jár harci képzettség. 

 1. Rúna: kettő választható, Apród vagy Fenegyerek
  1. Rúna: Apród – 1 védőgyűrű

A két második rúna közül választható. Elsősorban olyan valakit takar, akit lovagi erényeknek megfelelően neveltek. Az ilyen rúnával rendelkező karakter apródként harcolhat egy lovag mellett. 

Hozzá járó harci képzettség: Szárnysegéd

A harcos ezen képesség használatával harc közben átvehet egy fegyvert apródjától, segítőjétől vagy bárkitől aki odanyújtja neki. Nem kell kihagynia miatta támadókört sem. 

  1. Rúna: Fenegyerek– 1 támadógyűrű

A két második rúna közül választható. A fenegyerek harci ismereteit kevésbé elegáns lovagi tornákon, inkább kocsmai verekedésekben, vagy éles harci helyzetben szerezte. 

Hozzá járó harci képzettség: Fegyverhajítás

A fenegyerek képes ellenfelére hajítani egykezes fegyverét a közelharc bármely támadókörének felhasználásával. Ez a következőképpen kerül kijátszásra: lead egy támadást egyetlen gyűrűvel, és amennyiben találatot ér el, ellenfele a fegyver gyűrűinek számával egyenlő gyűrűt azonnal elveszít. A fegyver mindenképp kiesik a harcból. Naponta egyszer felhasználható.

 1. Rúna: Fegyvernök vagy Harcos vagy Zsoldos
  1. Rúna: Fegyvernök – 1 védőgyűrű

A három harmadik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik apród rúnával. A fegyvernök már több csatában harcolt lovagja mellett és bár arra nem jogosult még, hogy saját lovagi zászlaja legyen, de élen jár a gyengék és elesettek védelmezésében.

Hozzá járó harci képzettség: Fegyverrántás

A fegyvernök hosszú időn át gyakorolta fegyverének előrántását, soha nem érheti támadás készületlenül. Szabad kezével közelharconként egyszer fegyverét bármikor harci kör felhasználása nélkül előránthatja (ha letaccsolják, azonnal védekezhet vele). A fegyverrántás a fegyver eltételére nem vonatkozik, arra ugyanúgy támadókör felhasználása szükséges. Naponta egyszer felhasználható.

  1. Rúna: Harcos – 1 támadógyűrű

A három harmadik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik apród vagy fenegyerek rúnával. A harcos járta bár korábban bármelyik utat, úgy döntött, hogy a harc maga, mi élteti. Nem kíván feltétlenül sem erényes lovag, sem pedig elvtelen orvgyilkos lenni – ehelyett a harctér mesterévé kíván válni.

Hozzá járó harci képzettség: zúzda

A harcos képes nyers erő és technika ötvözésével pusztítóan fellépni ellenfele felszerelése ellen. Támadóköre felhasználásával tőrnél nagyobb fegyverével ellenfele egy fegyverére vagy pajzsára sújt, amelynek támadógyűrű számmal megfelelő gyűrűt sebez (feketehegyi acél esetén az összes gyűrűt). Naponta egyszer felhasználható.

  1. Rúna: Zsoldos – 1 támadógyűrű

A három harmadik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik a fenegyerek rúnával. A zsoldos nem válogat az eszközökben, olyan mesteri harcos, akinek a győzelem számít, nem az oda vezető út esetleges tisztasága.

Hozzá járó harci képzettség: mocskos harcmodor

A harcos nem tartja be a tisztességes párbaj szabályait, ahol tudja, ellenfele gyenge és fájdalmas pontjait támadja puszta kézzel és lábbal is. Emiatt a harcos találata esetén az ellenfél mindenképpen elveszít egy gyűrűt. A képesség naponta egyszer felhasználható, és egy harc erejéig tart. Lovagi képzettség mellett becstelen dolog mocskos harcmodort alkalmazni. 

 1. Rúna: Lovag vagy Testőr vagy Veterán vagy Orvgyilkos
  1. Rúna: Lovag – 1 védőgyűrű

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik fegyvernök rúnával. A lovag erényes fegyverforgató, ki a lovagi kódex szerint él. Rendelkezik saját zászlóval, fogadhat apródot. Általában rendkívüli harci tehetsége mellett kellően művelt, nemesi társaságok keresett alakja.

Hozzá járó harci képzettség: Ékes beszéd

A harcos (főleg lovagokra jellemző) képes beszélni harc közben. Megpróbálhat rámutatni a harc szükségtelenségére, esetleg tájékoztathatja a körülállókat a harc folyásáról, segítséget hívhat, de csak és kizárólag szépen beszélhet. Természetesen ez nem jelenti, hogy egy-egy harci kört órákra elhúzhat! Leginkább a védekező harcmodorban jártas.

  1. Rúna: Testőr – 1 támadógyűrű

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik fegyvernök vagy harcos rúnával. A testőr bár nem él olyan kötött életet, mint a lovagok, mégis a harc tisztasága, az ártatlanok védelme fontos számára. Általában egy-egy nagy tiszteletben álló nemes küldöttségében található meg, mint bizalmi ember, aki urát vagy úrnőjét akár harcban is meg tudja védeni. Bár leginkább a védekező harcmodorban jártas, nem retten meg támadástól sem.

Hozzá járó harci képzettség: Testőr 

A harcos képzett mások életének megvédésében. Egyszerre egy embert védhet meg, neki átadja a védelmező szalagot, amelyet a célpont az életgyűrűjébe köt. Az általa védett személy fegyvertávolságában tartózkodva bármikor átvállalhatja a rá érkező taccsot vagy lövedéket. A képesség (védett személy kiválasztása) naponta egyszer alkalmazható.

  1. Rúna: Veterán– 1 védőgyűrű

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik zsoldos vagy harcos rúnával. A veterán már szinte mindent látott, amit a harcmező neki tartogathat és ezen tapasztalata rendíthetetlen fegyverforgatóvá tette. Nem kötik erkölcsi gátak, ha kell alantas módszereket is bevet, hogy a hőn áhított győzelmet elérje. Leginkább a támadó harcban jeleskedik, de meg tudja magát védeni, ha arra kerül a sor.

Hozzá járó harci képzettség: Lefegyverzés 

A harcos mestere ellenfelei lefegyverzésének a harcban. Belharcba lépés helyett képes egy szabad kezével ellenfelétől (kezéből, övéből) kicsavarni a fegyvert (csak egykezest!), és akár ő maga használni azt.

  1. Rúna: Orvgyilkos – 1 támadógyűrű

A négy negyedik rúna közül választható, amennyiben a karakter rendelkezik zsoldos rúnával. Az orvgyilkos szenvtelen halálosztó, aki nem retten el a legalantasabb módszerek használatától sem. Árnyékháborúk néma mérlegeinek nyelve ő, aki mérgezett pengeként csap le sötét éji órán. Egyértelműen a támadás az ő asztala, ritkább esetben tudja csak megvédeni saját magát – azonban ez nem is az ő feladata, hiszen aki az árnyakban mozog, arra nem csapnak le.

Hozzá járó harci képzettség: Birok

A harcos naponta egyszer használhatja ezt a képességet: akkor is belharcba léphet, ha nem teljesíti a belharcra vonatkozó követelményeket. Ez nem változtat azon, hogy milyen fegyvereket használhat belharcban. 

Aktuális
Rendezvényeink