Hadrend

Hadosztályokat, seregtesteket jelképező alakzat. Legalább 3 katona alkotja. Szükséges hozzá lobogó és hogy tagjai összesen legalább 1 területet birtokoljanak, melyen a hadrend létrejön. Felállítását előre be kell jelenteni, tagjainak együtt kell gyakorlatozni, és azonos fegyverzetet viselnie, miközben a hadrendben vonul. Az egyes tagok hiányos, eltérő fegyverzete esetén a leggyengébben felszerelt tag felszerelése számít mindenből úgy, mintha mindenki így lenne felszerelve. A hadrend lobogóját a hadrend vezetője hordozza, a rajta függő gyűrűket ő kezeli.

A hadrend lobogójára kerülő gyűrűk száma a tagok fegyverzetétől függ. A támadóérték kiszámításához adjuk össze a tagok fegyverei támadógyűrűinek számát. A védőérték kiszámításához adjuk össze a tagok fegyverei védőgyűrűinek számát. A hadrend egységgyűrűinek kiszámításához adjuk össze páncélgyűrűik számát, illetve fejenként egy életgyűrűt. A hadrendek hadgyakorlatok és csaták alatt a lovagok hírnévgyűrűihez hasonlóan veterángyűrűket szerezhetnek lobogóikra, illetve különleges hadmozdulatokat tanulhatnak.

A hadrend tagjai együtt harcolnak, a vezető által kezelt lobogón függő gyűrűkkel (a hadrend támadó és védőereje, illetve veterángyűrűi), ezen kívül minden tagja csuklógyűrűivel is részt vesz a harcban. Mikor a hadrend támad vagy véd, a vezető felhúzza a lobogó gyűrűit, a tagok pedig fegyverüket lenti (gyűrűsujj), középső (középső ujj), és fenti (mutatóujj) állásba helyezik, hogy ezzel jelezzék, csuklógyűrűiket melyik ujjra „húzzák” az adott hadrendi körben. A hadrend a sebzést a lobogón függő gyűrűk negyedik csoportjából, az egységgyűrűkből szenvedi el (a hadrend „élete”).

Egy harci körben a hadrend lobogóján lévő gyűrűk közül a parancsnok vagy a védekező gyűrűket (védekező körben), vagy a támadógyűrűket (támadókörben) használhatja. Sújtásra vagy hárításra a hadrend nem képes. A veterángyűrűket viszont a parancsnok döntés szerint harci körönként szétoszthatja támadó és védekező köre között, illetve a hadrend különleges hadmozdulataira áldozhatja (lásd később). Ha a hadrend egy tagját hátulról letaccsolják, külön harcol, más esetben a hadrend együtt száll csatába.

A hadrend két módon tud felborulni. Felbomlással, ha tagjainak száma 3 alá csökken, illetve ha a tagok elszakadnak egymástól, vagy megtöréssel, ha a lobogón függő védőérték száma 0-ra csökken. A hadrend a sebzést a lobogón függő egységgyűrűk közül veszíti el. Ha ez megtörtént, a hadrend megtört, és amíg tagjai vissza nem menekülnek egy szövetséges terület lobogójához, taccsolásra meghalnak. Ha visszaértek a szövetséges terület lobogójára, a hadrend újra összeállhat. Ha a hadrend nem megtört, csak felbomlott, a tagokat csak annyi hátrány sújtja, hogy nem tudnak hadrendként harcolni, ameddig a szövetséges terület lobogójánál újra össze nem állnak megfelelő létszámmal.

A hadrend és a lovas harcmodor képviselői taccs helyett kihívással jelölik a támadást. Ezt hadrend esetén kb 5 lépésről, lovas esetén 10 lépésről tehetjük meg. 

A hadrend csak azon a területen gyakorolhatja ezt a harcmodort, amelyen állomásozik. Egy szomszédos területre való átmozgáshoz a hadrend lobogóját át kell vinni a területre, és ott leszúrni, a hadrend az új területre fél óra után érkezik meg, attól fogva képes ott összeállni. 

Aktuális
Rendezvényeink