Gazdaság

Sindeon gazdasága

A Középső Birodalom gazdasága a hűbéri láncra épül. Az egyes területeket a nagy nemesi várakból igazgatják, melyeket területenként ~10 udvarház vesz körül. Az udvarházakon kívül is élnek emberek – vagy hogy pontosabbak legyünk, lakosok, hiszen közülük sokan más fajokhoz tartoznak. 

Bevezetés

Kisnemesek

 

A Birodalom egyes területein élő kisnemesek azok, akik egy kisebb udvarházzal rendelkeznek. Elsősorban ők és a náluk dolgozó emberek felelnek a nyersanyagok kitermeléséért: fát és ércet termelhetnek ki, illetve élelmiszert állítanak elő: mezőgazdasággal gabonát, vadászattal pedig húst. Az udvarház körül raktárakat építhetnek, melyben a terményeket tárolják: illetve védelmet is kiépíthetnek a tolvajok ellen. Amennyiben szükségük van valamire (például egy pallérra aki megépíti épületeiket), azt a terület várában tudnak felfogadni a terület többi lakója közül, vagy a kiráyság többi kisnemese közül is felbérelhetnek egy ehhez értőt. 

 

A kisnemesek nem a királynak, hanem a területet uraló kálnak fizetnek adót, nyersanyagban.

 

A kisnemesek 3 naponta kell, hogy élelmezésüket fedezzék. Ekkor saját gyűrűiknek száma, az általuk foglalkoztatott munkások száma, és az állatok élelmezési igényének összességét kell, hogy megfizessék.

Nagynemesek (kálok)

A hűbéri lánc következő szintje: azon nemesek, kik a királytól vagy hódítással megszerezték egy terület felett az uralmat. Ők igazgatják a terület központjában lévő várat; adót szednek a kisnemesektől vagy a helyi lakosoktól. 

 

A helyi lakosok aranyban fizetnek adót, a kisnemesek pedig nyersanyagban. 

 

Ahhoz, hogy az adót valóban be is fizessék és biztonságos legyen az élet, a káloknak szükségük van fegyveresekre: poroszlókra. A poroszlók száma adja meg a terület harci értékét, és ha “erőszakos” adószedésre van szükség, ennek a számnak kell magasabbnak lennie az udvarházak védelmi értékénél. Ha valaki nem óhajt adót fizetni, de a kál rendelkezik kellő számú poroszlóval, az adót mindenképp beszedik: akár épületek lebontásával, a területen élő munkás kezek elvitelével, állatok elhajtásával. 

 

Minden kál rendelkezik egy hatalmas társzekérrel: ezzel tudják a várba szállítani az adóban beszedett nyersanyagot. 

 

Ő is köteles adózni, mégpedig a királynak, aranyban. 

 

Természetesen fejlesztheti a várat, hogy minél több lehetőséget biztosítson a területen élőknek: építhet műhelyeket, piacot tarthat, várfallal veheti körbe a várát. 

Király

Sindeon uralkodója, ki a Háromágú koronát viseli, áll a hűbéri lánc tetején. A területek káljai neki fizetnek adót, melyből neki fenn kell tudnia tartani a királyi udvart és fejleszteni a birodalom szívét, Sindeont. 

 

Olyan építményeket emelhet, melyek mindenféle luxusterméket (pl csokit) állítanak elő. Ezeket a királyi kincstárból, aranyért lehet megvásárolni. Ezek a termékek a területeken nem elérhetőek, így ha egy terület nemese a kincstárból vásárol és azt elosztja a népe között, nagy eséllyel számíthat szeretetükre. 

Részletes leírás

Kisnemesek, udvarházak

A kisnemesek birtokaikon az alábbi munkákkal foglalatoskodhatnak: 

 • Vadászat (vagy állatok befogása)
 • Fakitermelés
 • Földművelés
 • Bányászat

 

Kezdésként, az alábbiakkal rendelkezik a terület: 

 • Ház
 • Fészer alapvető szerszámokkal (kés, balta, sarló, kalapács)
 • Taliga
 • 2 ember
 • Egy raktár, benne 3 gabona, 3 hús

 

Az egyes területek más-más jellegű munkákra alkalmasak. Hegyvidéken gabonát termeszteni kevéssé hatékony, ahogy egy gabonamezőn ércet kitermelni. 

 • Erdő típusú területek: 3 fa, 3 vad, 1 gabona, 1 érc
  • Árnyas Liget, Tündérlépcső, Holt Hasadék, Kacagó Rengeteg
 • Hegy típusú területek: 3 érc, 2 fa, 1 gabona, 2 vad
  • Setétbánya, Sorsgerinc, Tündértrón
 • Mező típusú területek: 3 gabona, 3  vad, 1 érc, 1 fa
  • Sárkányfölde, Csaták Mezeje

 

Az udvarház jellegét alapvetően befolyásolja, hogy milyen fajú az, aki gazdálkodik rajta. 

 • Hobbit
  • Nem tud bányászni és vadászni
  • +1 nyersanyagot termel földműveléssel kapcsolatosan
 • Goblin / Törp
  • Nem tud földet művelni
  • +1 nyersanyagot termel bányászatnál
 • Ork
  • Nem tud bányászni és földet művelni
  • +1 nyersanyagot termel vadászatnál és fakitermelésnél
 • Tünde
  • Ércet és fát kitermelni nem tud, csak tünde kovácsként (viszont itt dolgozó munkásai kezdő tünde kovácsoknak számítanak, 3 nap múlva behozzák a 3 napnyi nyersanyagot fából VAGY ércből, közben más feladatot nem kaphatnak). 
  • Vadászni tud

 

A kisnemesek Sindeonban tartózkodnak, azonban a területükön élő embereik elvégzik a munkákat. Azt azonban a nemesnek kell megmondania, hogy az emberei mivel foglalkoznak. Kezdésként 2 emberrel rendelkezik, akik mesteremberek. 

 

Különböző fejlesztéseket vihetnek véghez, amivel a munkák hatékonyságát tudják növelni. 

 

Vadászat 

 • Vagy vadászik és hoz haza húst (+3 élelem)
 • Vagy befog állatot (1 állatot egy vadászat során). Az egyes fajok csak egy típusú állatot tudnak befogni, de utána természetesen a szelidített állatot megvehetik egymástól. 
  • Ember: kutya (farkas): őrzi a házat, +1 védelem, 2 húst eszik
  • Tünde: ló: duplázza a termelést, de 6 gabonát eszik
  • Törp: burgóc: háromszorozza a termelést, 12 gabonát eszik
  • Ork: vadmalac: 1,5-szerezi a termelést VAGY 1 védelmet ad. 3 gabonát vagy húst eszik
  • Hobbit, goblin: nem tudnak állatot befogni

 

Fa kitermelés – alap kezdőkészletként egy baltával rendelkezik (ha nincs baltája, nem tud fát kitermelni). Az egyes szintek megépítéséhez szükség van az előtte levő szintre!

 1. Fűrész 
  1. +1 fát ad
  2. Készítője mesterember, kovácsműhely kell hozzá
  3. 3 érc
 2. Favágó kalyiba
  1. +2 fát ad
  2. Készítője vándordeák
  3. 6 fa
 3. Fűrészmalom
  1. +4 fát ad
  2. Készítője nótárius
  3. 6 fa 6 érc

Érc kitermelés – alap kezdőkészletként egy csákánnyal rendelkezik (ha nincs, nem tud kitermelni). Az egyes szintek megépítéséhez szükség van az előtte levő szintre!

 1. Dúc
  1. +1 ércet ad
  2. Készítője mesterember / törp
  3. 3 fa
 2. Tárna
  1. +2 ércet ad
  2. Készítője vándordeák / törp
  3. 6 fa
 3. Csille
  1. +4 ércet ad
  2. Készítője nótárius / törp
  3. 6 fa 6 érc

 

Földművelés alap kezdőkészletként egy sarlóval rendelkezik (ha nincs, nem tud kitermelni). Az egyes szintek megépítéséhez nincs szükség az előtte levő szintre!

 1. Eke
  1. Vetéskor +1 gabonát vethet el a munkás
  2. Készítője kovácsinas / hobbit
  3. 4 érc 2 fa
 2. Madárijesztő
  1. Őrzéskor +1 gabonát ad, nem kell effektíve őrizni
  2. Készítője erdőjáró / hobbit
  3. 2 fa
 3. Sarló
  1. Aratáskor +1 gabonát ad
  2. Készítője mesterember / hobbit
  3. 1 fa 1 érc
 4. Kasza
  1. Aratáskor +2 gabonát ad
  2. Készítője kovácsinas / hobbit
  3. 2 fa 2 érc
 5. Öntözőrendszer
  1. Aratáskor (mint az állatok) 1.5-szerezi a betakarított gabonát
  2. Készítője nótárius / hobbit
  3. 3 fa 6 érc

A földművelés folyamata 3 lépcsős:

 1. Nap a vetés történik. Ekkor a kiküldött munkások egy gabonát tudnak elvetni, eke használatával még egyet. Termelt gabona max mennyiség: elvetett gabona * terület gabonaértéke.
 2. Nap az őrzés történik. Amennyiben nem őrzi senki a gabonát, nem változik a korábbi érték, minden őrzésre küldött munkás vadászik és +1 gabona, vagy madárijesztő +1 gabona. Termelt gabona max mennyisége: elvetett gabona * terület gabonaértéke +1.
 3. Nap az aratás. Ekkor takarítható be a termés, melyre ki kell küldeni a munkásokat. A kaszával felszerelt munkás +2 gabonát takarít be. Betakarítható gabona max mennyisége: elvetett gabona * terület gabonaértéke +3.

Ezen értéken módosít szorzókkal az aratáskor az állatok, illetve az öntözőrendszer használata. 

 

Raktározás

A raktárakban egy féle nyersanyagból lehet tárolni 12 egységet. Egy raktár építése 2 fa, mesterember készítheti. A betörések ellen plusz egy védelmet ad a raktár. 

 

Védelem

 1. Kutya (emberként befoghatod, vagy veheted), vadmalac (orkként befoghatod, vagy veheted), 1 védelmet ad
 2. Kerítés: mesterember készítheti, 6 fa, 2 védelem
 3. Fal: nótárius készítheti, 12 érc, 3 védelem

 

Szállítás – mindenki rendelkezik egy talyigával, amivel 6 nyersanyagot tud beszállítani a helyi várba, vagy elhozni onnan. 

 1. Kordé: 3 fa, vándordeák készítheti, 12 nyersanyagot szállít
 2. Szekér: 5 fa 1 érc, vándordeák készítheti, 24 nyersanyagot szállít
 3. Társzekér: 10 fa 2 érc, nótárius készítheti, 48 nyersanyagot szállít

Kálok várai

A területek központjában álló várakban termelés, kereskedelem és kiképzés folyik. 

 

Kezdésként, az alábbiakkal rendelkezik: 

 • Kovácsműhely (kéziszerszám készítésére, nem fegyverre), körönként 4 szerszámot
 • Területtől függően
  • Malom, ha a terület Mező – gabonát dupláz, 12 nyersanyagnyit tud egy körben duplázni
  • Kohó, ha a terület Hegyvidék – ércet dupláz, 12 nyersanyagnyit tud egy körben duplázni
  • Fűrészmalom, ha a terület Erdő – fát dupláz, 12 nyersanyagnyit tud egy körben duplázni
 • Van egy kaszárnyája, ahol poroszlókat képez ki (6 poroszló/kaszárnya). A kard rúnákkal képes fenntartani poroszlókat: 1-2-4-8-16-32 katonát – ezek összeadódnak! 6 rúnával így 63! De egy poroszló fenntartása naponta 1 aranyba kerül, kiképezni (felfogadni) 1 arany. 
 • Csűr (48 nyersanyag raktár)
 • Társzekér (48 nyersanyag elhordására, amikor adóztat a kisnemeseitől)
 • 1 választott állat (társzekér húzására), 2 vadmalac, 1 ló vagy 1 ökör
 • 3 ember, bármivel foglalatoskodhat

 

Fejlesztési lehetőségek: 

 • A fent leírtakat lehet építeni, ezek mellett van még a táblázatban
 • Fegyverkovács műhely (12 gyűrűnyi fegyver) 

 

Dönthetsz úgy, hogy nem te magad irányítod a poroszlóidat, ekkor az általad felbérelt hadvezés Kardforgató rúnáinak száma számít, azonban a katonák hozzá lesznek hűségesek, az ő parancsait követik.

 

Dönthetsz úgy, hogy ispánt alkalmazol az adóztatás megkönnyítésére, ekkor azonban a tömegek neki lesznek hálásak, ő tud lázadást szítani, csitítani.

 

Ha úgy döntesz, a poroszlókat behívhatod Sindeonba, ekkor annyi nyakgyűrűt kapsz ahányan vannak. Ha van fegyverük is, ezek után 1-1 támadógyűrűt kapsz. Ekkor azonban ők nincsenek a területen, nem csinálnak kint semmit! Ha a területedet támadják, és kimész védekezni, megkapod ugyanezeket. 

Adóztatás

A kál a várost az adókból tartja fenn. Két féle adózásból választhat: 

 • A területen élőket adóztatja, ebben az esetben pénzt kap. Választhat hogy alacsony, közepes vagy magas adót vet ki – 3, 6 vagy 9 aranyat. Az adók eredményezhetik azt, hogy a területen élők fellázadnak!
 • A kisnemeseket adóztatja, ebben az esetben nyersanyagot kap. Területenként 10 udvarház található – nyersanyagok esetén megmondja hogy miből mennyit szeretne beszedni. 

 

A kál adót fizet a királynak, ezt minden esetben pénzben kell megtennie. 

Aktuális
Rendezvényeink